حبل آمریکا و شوروی

پیغمبر با مستضعفین عالم چه وضع داشته و شما چه وضع دارید؟ پیغمبر وضع زندگی ظاهری‌اش چی بوده و شما چه هستید و چه دارید؟ مجرد اینکه من بگویم من تابعم که درست نمی‌شود. سران دولتهای اسلام همه این طور هستند. پیغمبر می‌گوید مسلمین، با هم مجتمع باشید! شما متفرق می‌کنید! قرآن می‌گوید و اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً شما چسبیدید به حبل آمریکا و شوروی. ۱ دی ۱۳۶۲

کیف کان ارتباط الرسول مع مستضعفی العالم وکیف ارتباطکم انتم؟ وکیف کانت حیاه الرسول وکیف هی حیاتکم المادیّه؟ إن مجرد الإدعاء بالتبعیه للرسول لیس کافیاً. إن قاده الدّول الاسلامیه هم کذلک ایضاً. یقول الرسول للمسلمین ان اجتمعوا واتحدوا معاً. ولکنکم تفرقون بینهم. یقول القرآن (واعتصموا بحبل اللّه جمیعاً) ولکنکم اعتصمتم بحبل الولایات المتحده او الاتحاد السوفیاتی. ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۴

How was the superficial situation of the prophet's life? What about you? Merely claiming to be follower is not sufficient. Heads of Islamic states are all like this. Prophet advised Muslims to be united. You disperse them. The holy Qur'an says "And hold fast, all of you together, to the cable of Allah, and do not separate." You have clung to the cable of the US and Soviet Union. December 23, 1983

دریافت طرح
اشتراک حبل آمریکا و شوروی
کلیدواژه:
مستضعفینپیامبر اکرم (ص)وحدتآمریکاآل سعودشورویسران کشورهای اسلامییمن