فیلم

تحول در افکار عمومی جهان

و اینها خیال می‌کنند که- مثلًا- ایران باز مثل زمان قاجار و زمان پهلوی است که اگر یک سفیری از آنها بخواهد یک کاری را بکند اینها جرات نکنند، مقابلش حرف بزنند؛ اگر یک قضیه‌ای بخواهد واقع بشود، به مجرد اینکه سفیر فلان جا آمد، گفت نه، تمام بشود. اینها نمی‌فهمند که مساله این طور نیست و دنیا حالا این نیست؟ دنیا حالا این نیست که شما هر چه آنجا نشستید و گفتید، این عمل بشود.
شما غایت امر بتوانید کلاه خودتان را نگه دارید، دنبال این نباشید که کلاه مردم را بردارید. اگر نفهمیدید تا حالا که دنیا چه خبر است، باید گفت که شما در راس نفهمها واقع هستید و اگر می‌فهمید و خیال می‌کنید مردم دیگر نمی‌فهمند، این هم باز یک اشتباه بزرگ است که شما خیال می‌کنید مردم حالا، مردم زمان صد سال پیش از این‌اند، مردم زمان پنجاه سال پیش از این‌اند؛ نه، این طور نیست، تغییر کرده است، تحول حاصل شده است، دنیا به هم خورده است، انقلاب پیدا شده است در دنیا و شما سرتان را زیر برف کرده‌اید و همان حرفهای سابق را می‌زنید: اگر در خلیج فارس چه بشود، تنگه هرمز چه باشد، ما چه می‌کنیم. شما خیال می‌کنید که حالا هم مثل سابق است که در خلیج فارس و در همه جا یک کلمه می‌گفتید، تمام می‌شد قضیه. حالا نیست مساله این طور. بفرمایید در خلیج ببینید چه خبر است! و لهذا، یک روز می‌گویند که ما چه می‌کنیم، یک روز برمی‌گردند؛ یک روز می‌گویند نگفتیم این طور.

" /> 1366010801 - 04 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

شما می‌بینید که ما الآن مبتلا هستیم به چه چیزهایی در دنیا! باید من و شما ترک تعجب کنیم از اینکه تحول در همه چیز واقع شده، الّا در قصرهای این قدرتمندان. دنیا عوض شده است، اینها باز خیال می‌کنند که دنیای صد سال، صد و پنجاه سال پیش است.و اینها خیال می‌کنند که- مثلًا- ایران باز مثل زمان قاجار و زمان پهلوی است که اگر یک سفیری از آنها بخواهد یک کاری را بکند اینها جرات نکنند، مقابلش حرف بزنند؛ اگر یک قضیه‌ای بخواهد واقع بشود، به مجرد اینکه سفیر فلان جا آمد، گفت نه، تمام بشود. اینها نمی‌فهمند که مساله این طور نیست و دنیا حالا این نیست؟ دنیا حالا این نیست که شما هر چه آنجا نشستید و گفتید، این عمل بشود.
شما غایت امر بتوانید کلاه خودتان را نگه دارید، دنبال این نباشید که کلاه مردم را بردارید. اگر نفهمیدید تا حالا که دنیا چه خبر است، باید گفت که شما در راس نفهمها واقع هستید و اگر می‌فهمید و خیال می‌کنید مردم دیگر نمی‌فهمند، این هم باز یک اشتباه بزرگ است که شما خیال می‌کنید مردم حالا، مردم زمان صد سال پیش از این‌اند، مردم زمان پنجاه سال پیش از این‌اند؛ نه، این طور نیست، تغییر کرده است، تحول حاصل شده است، دنیا به هم خورده است، انقلاب پیدا شده است در دنیا و شما سرتان را زیر برف کرده‌اید و همان حرفهای سابق را می‌زنید: اگر در خلیج فارس چه بشود، تنگه هرمز چه باشد، ما چه می‌کنیم. شما خیال می‌کنید که حالا هم مثل سابق است که در خلیج فارس و در همه جا یک کلمه می‌گفتید، تمام می‌شد قضیه. حالا نیست مساله این طور. بفرمایید در خلیج ببینید چه خبر است! و لهذا، یک روز می‌گویند که ما چه می‌کنیم، یک روز برمی‌گردند؛ یک روز می‌گویند نگفتیم این طور.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: