فیلم
 
کلیدواژه:

و برادران عزیز خودتان را که اینها در طول تاریخ، اینها محروم بودند، اینها مظلوم بودند، نگذارید که اینها باز محرومیت بکشند. در رژیم اسلامی نباید محرومیت بکشند اینها، باید نجات پیدا کنند اینها هم از محرومیت. و همت بزرگتان در این باشد که آن روستاهای دورافتاده‌ای که هیچ نداشتند در زمان سابق، و بحمد الله الآن بسیاری از کارها در آنجاها شده است، لکن همتتان در این باشد که به آنها بیشتر برسید و به آنها بیشتر خدمت کنید.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: