فیلم
 
کلیدواژه:

در تعیین رهبر، در تعیین رهبری، نه دسته‌بندی باشد که خیر، ما می‌خواهیم آن کسی که با ما دوست است باشد، و نه اشکال باشد به اینکه این چون با من خیلی دوست نیست، نباشد. حق را ملاحظه کنید؛ آنکه مرضیّ خداست، نه آنکه مرضیّ نفس شیطانی ماست. مساله مهم است، اهمیت حیاتی دارد مساله. این مساله مهم الآن در عهده شما آمده است. شما قبول کرده‌اید این را، و این مساله مهم را باید با توجه به خدا، استغاثه به خدای تبارک و تعالی که نبادا خدای نخواسته، لغزشی در انسان پیدا بشود و خودش هم توجه به آن نکند از باب اینکه سِتاره‌هایی بین انسان و نفس اماره‌اش هست. با اخلاص به خدای تبارک و تعالی، و خالی کردن ذهن از همه امور، در این امر، در این امر خطیر که اگر لغزش در آن پیدا بشود ممکن است لغزش در جمهوری اسلامی پیدا بشود و می‌شود و آن وقت به عهده شما آقایان است. این یک تکلیف الهی است به عهده‌تان آمده و قبول کردید؛ وقتی قبول کردید، باید از عهده‌اش برای خدا برآیید، و هر چه فکر می‌کنید راجع به این مساله برای خدا باشد. شایسته‌تر را، نه آن که با من دوست‌تر است. آن که برای اسلام بهتر است، آنهایی که برای اسلام بهترند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: