فیلم
 
کلیدواژه:

این هم یکی از خاصیت‌هایی است که حکومت مستضعفین دارد که خوف ندارند اینها. دیگر سفارتخانه‌ها نمی‌توانند بزرگی بفروشند به حکومت ایران. پیش‌تر حکومت مال سفارتخانه‌ها بود، یک وقت سفارت انگلیس بود که همه چیز دستش بود و بعدش هم سفارت امریکا شد. حالا یک سفارتخانه در اینجا نمی‌تواند یک حرفی بزند که به یکی از کارمندهای ما بر بخورد، چه سفارت شوروی باشد چه سفارت امریکا باشد و چه سایرین. حکومت مردم این است خاصیت‌اش در مقابل حکومت اشرافی، حکومت مردمی یکی از خاصیات بزرگش این است که خوف در دلشان نیست

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: