فیلم
 
کلیدواژه:

مشکلی که امروز دنیا را تهدید می‌کند، مشکل این دو ابرقدرت است؛ این دو ابرقدرت که تمام دنیا را در زیر بال خودشان نگه داشته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. اینها مشغول به یک طرحهایی هستند و درست کردن یک سلاحهایی هستند که برای آتیه بشر خطرناک است. گرچه هر دسته‌ای از دسته دیگر می‌ترسند و این ابرقدرت از آن ابرقدرت و آن از این، لکن ممکن است که یک وقت در راس یکی از این دو ابرقدرت، یک دیوانه‌ای واقع بشود؛ مثل هیتلر یا مثل صدام و به واسطه آن جنونی که برای قدرت دارد، دنیا را به تباهی بکشد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: