فیلم
 
کلیدواژه:

امریکا که دشمن همه ادیان است حتی مسیحیت، امریکا که اصلًا اعتنا به ادیان ندارد و جز منافع خودش را نمی‌خواهد، حتی منافع امریکاییها [را] هم نمی‌خواهد، منافع دولت امریکا را می‌خواهد و همه جهان را به آتش زده است و دارد آتش می‌کشد، شما در منطقه با آغوش باز از او استقبال می‌کنید و ارتش او را در مناطق اسلامی می‌پذیرید، برای اینکه، ارعاب کنید لبنان را و ارعاب کنید ایران را مسلمین با این مردمی که بنایشان بر این معناست باید چه بکنند؟ مسلمین که گرفتار یک همچو حکومتهایی هستند و گرفتار یک همچو سردمدارانی هستند باید چه بکنند؟

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: