فیلم
 
کلیدواژه:

انسان باید هر کاری می‌کند یک راهی داشته باشد، یک اتکایی داشته باشد. ملت ما اتکاء به خدا دارد، در جبهه، جنگ می‌کند. ملت ما اتکاء به خدا دارد، در جبهه جنگ می‌کند و نماز شب می‌خواند و- عرض می‌کنم که- با دشمن اسلام مبارزه می‌کند، اگر آنجا شهید بشود آن اجرش با خدای تبارک و تعالی است و پیش خدا آبرومند است، پیش خلق هم آبرومند است. 

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: