فیلم
 
کلیدواژه:

یک کشوری که بیست و چند سال است با اسرائیل مخالفت کرده، دست اسرائیل را از نفتش کوتاه کرده، روابط بکلی قطع است و او را غاصب می‌داند و مسلمین را دعوت به اتحاد می‌کند که این را باید بیرون بکنید و او به ریش مسلمین دارد می‌خندد و امریکای فاسد هم همین طور، باز این مسلمین از اسرائیل دست برداشتند و می‌خواهند با او مصالحه کنند بعضی از آنها به تبع امر امریکا، و همه تبلیغات خودشان را متمرکز کردند به ضد ایران. یک دفعه از خودشان نمی‌پرسند که آخر قضیه چیست؛ این قدر سرسپردگی به امریکا، این قدر سرسپردگی و ترس. ذخایر خودتان را تقدیم امریکا می‌کنید و با او هم روابط دارید و از او هم عذر می‌خواهید و خوش خدمتی و خوش رقصی هم می‌کنید. 

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: