فیلم
 
کلیدواژه:

ما با اینکه یک ملت ضعیف هستیم و به حسب افراد، افراد ما حدود سی و پنج میلیون یا چهل میلیون است و ابزار جنگی ما یک ابزار محدودی است، بسیاریش هم غارتگرها در وقتی که انقلاب بود، غارت کردند و قایم کردند، حالا به روی خود همین ملت می‌کشند، ما با همه این گرفتاریها که داریم، در مقابل همه کشورهایی که می‌خواهند تعدی بکنند ایستاده‌ایم. در مقابل همه قدرتهایی که با ما می‌خواهند مخالفت کنند و با اسلام می‌خواهند مخالفت کنند، ما ایستاده‌ایم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: