فیلم
 
کلیدواژه:

و شما و همه، همه ملتها بلکه دولتها هم می‌دانند این را. می‌دانند این مطلب را که به سر این ملت از دست این آدم خائن چه آمده است. با این ملت این چه کرده است. همه چیز این ملت را از بین برده است. حالا رفته است در آنجا. برده‌اند او را در آنجا. یا برای توطئه یا برای معالجه پناه داده‌اند و ما از آنها می‌خواهیم که خوب، این مجرم ماست. به حسب همه قوانین عالم، به حسب عقل، به حسب قوانین، یک کسی که به یک ملتی ظلم کرده و مال یک ملتی را از بین برده و هدر داده و تمام حیثیت یک ملت را از بین برده است، این را بدهید اینجا ما محاکمه‌اش می‌خواهیم بکنیم، حالا ملاحظه خواهید کرد که هر جا که یک جمعیتی باشد، یک سازمانی باشد، سازمان بین المللی- نمی‌دانم- شورای امنیت، سازمان حقوق بشر، هر جایی یک همچو جمعیتی باشد، ما را محکوم می‌کنند. الآن شما ملاحظه می‌کنید و همه دیدند و شواهد و پرونده‌ها بیرون آمده است که این محلی که اسمش را گذاشته‌اند سفارت، این اصلًا سفارت نبوده از اول معلوم می‌شود سفارت نداشته‌اند اینها. یک جایی محل جاسوسی بوده است، اسم سفارت هم رویش گذاشته‌اند. یک محل جاسوسی و یک عده‌ای که شغل جاسوسی دارند در اینجا هستند. اشخاصی که متخصص هستند در جاسوسی و در امثال ذلک اینجا هستند. حالا شما خواهید دید که این جاسوسها را، همان اشخاصی که در اینجا جمع شده‌اند و سازمان ملل را درست کرده‌اند و اجتماع در این معنا و شورای امنیت و اینها، راجع به اینها، اینها را به عنوان دیپلماتها دارند جا می‌زنند. آنها هم تاییدشان می‌کنند و ما هم همه جا محکوم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: