فیلم
 
کلیدواژه:

من یک جهتی هم می‌خواهم تذکر بدهم و آن اینکه شما می‌دانید که الآن ما جوانهایمان در مرزها آن قدر فداکاری دارند می‌کنند و ما چه قدر جوان دادیم از دست و چه قدر معلول داریم و چه قدر مبتلا داریم و چه خانواده‌هایی را از منزلهای خودشان بیرونشان کردند و الآن در اطراف کشور هستند و نمی‌شود گفت که در یک شهری چندین جوان از آن شهید نشده است یا معلول نشده است، در یک همچو مصیبتی که بر ما وارد شده است و البته مصیبتی است که دنبال آن ان شاء الله همه بزرگیها و همه بزرگواریها برای ملت ما خواهد بود، لکن من می‌خواهم تقاضا کنم از تمام کسانی که در ایام به اصطلاح خودشان عید نوروز می‌خواهند تشریفات داشته باشند امسال این تشریفات را کم کنند، یا نکنند. انصاف نیست که خانواده‌های زیادی مصیبت برایشان وارد شده است، جوانها دادند، و مع ذلک با آن قدرت ایستاده‌اند، انصاف نیست که آن خانواده‌ها در مصیبت باشند و دیگران در عشرت. انسانیت اقتضای این را می‌کند.
اسلامیت اقتضای این را می‌کند. انصاف اقتضای این را می‌کند که ما کاری نکنیم که در قلب این مادرها، در قلب این خواهرها، در قلب این پدرهایی که جوانهای خودشان را از دست داده‌اند، یک آزردگی ایجاد کنیم. کسانی که می‌خواهند در ایام عید یک تشریفات زیادی و یک کارهای زیادی که مناسب بوده است پیشتر با عید، حالا انجام بدهند یک قدری توجه بکنند ببینند که اگر خود آنها مبتلا بودند به داغ یک جوانی و همسایه آنها در عشرت بود، به آنها چه می‌گذشت.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: