مطلب مرتبط

سخنرانى در اقشار مختلف مردم (تشريك مساعى همه در پيشبرد مقاصد)سخنرانی در اقشار مختلف مردم (تشریک مساعی همه در پیشبرد مقاصد)اعضای حزب جمهوری اسلامی و نهضت سواد آموزیهمه ملتند و همه دولتتشریک مساعی، وظیفه همه‌تذکر به همه اقشار، برای حفظ قانون‌انجمنهای اسلامی که در سرتاسر کشور هستند بسیار ارزشمند هستندارشاد، تنها وظیفه انجمنهای اسلامی‌وحدت کلمه اساس پیشرفت ملت‌اتحاد دولتهای اسلامی مایه بی‌نیازی‌قیام ایران در برابر قدرتهای ضد اسلامقرآن کریم دعوت به وحدت می‌کند و شماها دعوت به تفرقهدر مقابل اسلام همه خاضع‌ باشیداگر با هم متحد بشوید پیروز هستیداز خدای تبارک و تعالی وحدت کلمه مسلمین را خواستارم
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در اقشار مختلف مردم (تشریک مساعی همه در پیشبرد مقاصد)

تهران، جماران
لزوم تشریک مساعی همه اقشار در پیشبرد اهداف
خانواده شهدای 7 تیر (فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی)- مسئولان دفاتر نهضت سوادآموزی- دانشجویان دانشکده افسری وابسته به دفاع ملی مقیم آلمان‌
جلد ۱۵ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۴۸ تا صفحه ۴۵۳

بسم الله الرحمن الرحیم‌

تشریک مساعی، وظیفه همه‌

این اجتماع امروز، اجتماع عزیزی و پر برکتی است؛ پر برکت است از آنکه اشخاصی که در اینجا حاضرند یک قشرشان از بازماندگان شهدای حزب جمهوری اسلام که از عزیزترین افراد این ملت و متعهدترین اشخاص بودند و جمهوری اسلامی از آن شهدای عزیز و شهدای دیگر استفاده‌های فراوان چه در حیاتشان و چه در شهادتشان کرده است، از این جهت، بسیار مبارکند و بسیار ارجمند. و قشر دیگری که حرکت به سوی سوادآموزی را می‌خواهند به پایان برسانند که اینها هم این کار بسیار با اهمیت را و بسیار با ارزش را آغاز کردند و امیدوارم که به انجام برسانند و با کمک همه قشرها، دولت و خصوصاً ملت و خصوصاً قشرهای روستایی، با همت همه این امر به طور شایسته انجام بگیرد و این نقیصه‌ای که میراث رژیم شاهنشاهی بوده است برطرف گردد و ملت ما ان شاء الله، عالم و آگاه و فعال باشند.
آنچه که باید عرض کنم این است که هیچ کاری در این کشور نمی‌شود به خوبی انجام بگیرد، الّا با تشریک مساعی. اگر بخواهد ملت ایران بنشیند تا دولت کاری را انجام بدهد، این امری است که نخواهد شد و اگر دولت بنشیند که ملت کاری را انجام بدهد، آن هم نخواهد شد. امروز ملت و دولتی در کار نیست، همه ملتند و همه دولت. عمده، احساس وظیفه است که ما احساس کنیم که در هر امری از امور که برای اصلاح این کشور عزیز است موظف هستیم به اینکه کمک کنیم. در این امر سوادآموزی که یکی از با ارزشترین امور است باید همه قشرهای ملت کمک کنند، چه آنهایی که می‌خواهند سوادآموزی کنند و چه آنهایی که می‌خواهند یاد بگیرند و چه سایر افراد کشور. اگر اینهایی که می‌خواهند آموزش بدهند سستی بکنند، آنهایی که می‌خواهند آموزش ببینند سستی و اهمال بکنند و ملت که پشتوانه همه امور است خودش را بی‌تفاوت نشان بدهد، این بار به منزل نمی‌رسد. همه مشکلات این کشور با مساعی جمیله همه قشرهای ملت به پایان رسیده است یا در شرف پایان رسیدن است. بنا بر این، همه ما و همه ملت موظفند که در کارها به هر قدری که می‌توانند تشریک مساعی کنند و در هر امری از امور که برای کشور پیش می‌آید و مشکلاتی که قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها برای این کشور توطئه دیده‌اند و پیش می‌آورند باید با تشریک مساعی خنثی شود. و شما مایوس نباشید و مطمئن باشید که چون برای خدای تبارک و تعالی انجام وظیفه می‌کنید، خدای تبارک و تعالی هم عنایت دارد به شما و توطئه‌ها را خنثی می‌کند.

تذکر به همه اقشار، برای حفظ قانون‌

خدای تبارک و تعالی که می‌فرماید: «کسانی که نصرت مرا بکنند آنها را نصرت می‌کنم» «1»، می‌داند که ما و ملت ما نصرت دین او را می‌خواهیم و پیاده شدن احکام اسلام را می‌خواهیم و از اول نهضت همه همّ و غم ملت ما بر این بوده است که جمهوری اسلامی با محتوای اسلامی تحقق پیدا بکند. شهدا همه در راه این مقصد از صحنه ظاهری خارج شدند و دوستان عزیز ارتشی و سپاه پاسداران و سایر قشرهای مسلح و غیر مسلح، آنها همه دنبال همین مقصد هستند. وقتی که همه ما و همه شما و همه ملت دنبال نصرت احکام اسلام و نصرت خدای تبارک و تعالی هستیم خدای تبارک و تعالی نصرت می‌کند ما را.و من میل دارم که تذکر بدهم به همه قشرها که در هر جا هستند و در هر محلی هستند حفظ قانون را بکنند و حفظ قواعدی که بر کشور جاری هست بکنند، این طور نباشد که یک قشری به قشر دیگری اعتراض بکند؛ کمک بکنند.

ارشاد، تنها وظیفه انجمنهای اسلامی‌

انجمنهای اسلامی که در سرتاسر کشور هستند و بسیار ارزشمند هستند، لازم است دو جهت را ملاحظه کنند: یک جهت اینکه خیلی توجه کنند که در بین آنها افرادی نفوذ نکند از غیر متعهدها. بدانید که اگر یک نفر در یک انجمن اسلامی از این اشخاص منحرف نفوذ کند، آن انجمن را به کجی می‌کشد. من این را کراراً گفتم که برای انتخاب افراد برای انجمنهای اسلامی باید با کمال دقت بررسی بشود؛ از تاریخ زندگی آنها، زندگی خانواده آنها، دوستان سابق آنها، کیفیت عمل آنها در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و بعد از پیروزی، بعد از اینکه پرونده او بطور شایسته بررسی شد و او را یافتید که یک انسان کامل است، یک انسانی است که می‌خواهد به این کشور خدمت کند، به اسلام خدمت کند، او را انتخاب کنید. و باز یک نصیحت دیگری که به این آقایان می‌کنم این است که در عین حال که با کمال دقت باید ناظر احوال افرادی که مشغول کار در وزارتخانه‌ها، در ارتش، در هر جا، در ادارات هستند، لکن کار آنها فقط ارشاد است، و اگر ارشاد آنها به جایی نرسید، باید اطلاع بدهند به کسانی که در راس واقع هستند مثل قوه قضاییه. خود آنها اگر بخواهند دخالت بکنند، بر خلاف قانون است، بر خلاف شرع است و البته نباید همچو کاری بکنند و نمی‌کنند. و اگر دیدند یکی از آنها یک همچو پیشنهادی کرد، بدانند که می‌خواهند اینها شما را به انحراف بکشند. و همین طور در ادارات و در سایر قشرهایی که مشغول فعالیت هستند و در همین برادرانی که برای سوادآموزی در تمام کشور همت گماشته‌اند بدانند که باید افرادی وارد این عمل بشوند که سوابقشان معلوم باشد و کیفیت عملشان در سابق و لاحق معلوم بشود که- خدای نخواسته- اشخاصی نباشند منحرف که بخواهند کودکان این کشور را از اول منحرف کنند تا آخر. این از امور بسیار مهمی است که باید شما برادرهایی که در نهضت سوادآموزی‌ فعالیت می‌کنید در نظر داشته باشید، و ان شاء الله در نظر دارید.

وحدت کلمه اساس پیشرفت ملت‌

ما یک صحبت با داخله داریم، با ملت خودمان داریم و همین صحبتهاست که عرض کردم که اساس پیشرفت شما ملت عزیز، تعهد به اسلام و وحدت کلمه است. تعهد به اسلام بدون اینکه با هم اجتماع نکنید در مسائل، بی‌فایده است. اجتماع در مسائل، بدون تعهد به اسلام، مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه و اینکه کشور را همه از خودتان بدانید، دولت را از خودتان بدانید، مجلس را از خودتان بدانید، ادارات را از خودتان بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید و آن جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرتها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتان را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتان را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.

اتحاد دولتهای اسلامی مایه بی‌نیازی‌

و یک مطلب دیگری که به خارج از کشور عرض می‌کنم، و آن اینکه اگر این دولتهای اسلامی، این دولتهایی که همه چیز دارند، این دولتهایی که افراد زیاد دارند، این دولتهایی که ذخایر زیاد دارند، اگر اینها با هم اتحاد پیدا بکنند، در سایه اتحاد احتیاج به هیچ چیز و هیچ کشوری و هیچ قدرتی ندارند، بلکه آنها به اینها محتاج هستند. اگر مسلمین و دولتهای اسلامی با هم آن پیوند اخوتی که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم فرموده است حفظ کنند و ایجاد کنند، نه افغانستان مورد هجمه واقع می‌شود و نه فلسطین مورد حمله واقع می‌شود و نه سایر کشورها. اگر دولتهای اسلامی با هم وحدت کلمه پیدا بکنند، چه احتیاج به این است که ما دستمان را پیش امریکا دراز کنیم یا پیش شوروی؟ ما چه احتیاجی به آنها داریم؟ احتیاج وقتی پیدا می‌شود که مثل حالا متفرق باشند؛ کشورها از هم جدا باشند. چرا باید کشورها که یک همچو پشتوانه عظیم دارند و آن قرآن کریم و اسلام عزیز و خدای بزرگ است، چرا باید با یک همچو پشتوانه‌ای که آنها را دائم دعوت می‌کند به وحدت و از تفرقه‌اندازی و تفرقه آنها را منع می‌کند، چرا باید ما در مقابل کتاب خدا و در مقابل اسلام عزیز تفرقه بیندازیم؟ ایران یک کشوری است که از اولی که نهضت کرده و ما قبل او، کشور متعهد اسلامی بوده است و الآن هم در مقابل همه قدرتهایی که بر خلاف اسلام هستند قیام کرده است و دارد به پیش می‌رود. چه شده است که باید دعوت کنید دولتهای اسلامی را به ضد اسلام، به ضد کشور اسلامی؟ این کشور اسلامی که برای اسلام دارد زحمت می‌کشد و برای اسلام دارد شهید می‌دهد و برای اسلام دارد آواره می‌شود، چرا باید آنهایی که دولتهای اسلامی هستند و ادعای اسلام می‌کنند جبهه‌بندی بکنند در مقابل یک همچو کشوری؟
اینها دیده‌اند که ملت ایران در عین حالی که یک ملت کوچکی است لکن یک پشتوانه بزرگ دارد و آن خدا و اسلام است، در مقابل همه قدرتها ایستاده است و دارد به کار خودش ادامه می‌دهد و هر روز هم بهتر خواهد شد و می‌شود و هر روز هم کار کشور از آن آشفتگیها بیرون می‌آید و همه جهات ما درست می‌شود. لکن تاسف در این است که کشورهای دیگر چرا از ایران الگو نمی‌گیرند؟ چرا الگو نمی‌گیرند از ایران و وحدت کلمه پیدا نمی‌کنند و با ملتهای خودشان سازش نمی‌کنند، و هر یک با دیگری سازش نمی‌کند تا اسرائیل بر آنها غلبه کند؟ و دیدید که اسرائیل بلندیهای جولان را گرفت و اعتنا به هیچ یک از شما نکرد و اعلام کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند اسرائیل را از این تصمیم برگرداند. چرا باید شما به جای اینکه همه را دعوت کنید به جبهه‌گیری در مقابل اسرائیل، در مقابل اسرائیلی که دشمن اسلام است و دشمن انسان است و دشمن شماست و دشمن اعراب است و دشمنی با همه شماها دارد، شما در یک همچو حالی تفرقه بین خودتان ایجاد کنید؟ جمعیتها تفرقه بین خودشان ایجاد کنند؟ گروههای دولتی تفرقه ایجاد کنند؟ جبهه‌گیری کنند؟ این جبهه‌گیریها در مقابل اسلام است، در مقابل قرآن کریم است. قرآن کریم دعوت به وحدت می‌کند و شماها دعوت به تفرقه و مقابله با هم.
باید عقل را پیشوای خودتان قرار بدهید و اسلام را مقتدای خودتان قرار بدهید و در مقابل اسلام همه خاضع‌ باشید و به حکم عقل عمل کنید و عقل و اسلام می‌گوید شما با هم متحد باشید و اگر متحد باشید هیچ کشوری به شما نمی‌تواند تعدی کند. اسرائیل جرات به خودش نمی‌دهد که در این کشورها باقی بماند و در زمینهای غصبی باقی بماند اگر شما با هم متحد بشوید. اکنون که با هم اختلاف دارید، اسرائیل فریاد می‌زند که هیچ قدرتی نمی‌تواند [با ما مقابله کند]؛ برای اینکه او پشتوانه‌اش امریکاست و ملتهای ما پشتوانه‌شان خداست.
چه شده است که شما جبهه‌گیری می‌کنید؟ می‌دانید که این جبهه‌گیریها برای شما نفعی ندارد بلکه ضرر دارد. اسلام از شما وحدت می‌خواهد، اسلام از شما اتحاد می‌خواهد. اعتصام به حبل الله می‌خواهد. چرا با هم اعتصام به حبل الله نمی‌کنید و هر کس به یک شاخه، یا شرق یا غرب متوجه شده است؟ بیایید و دست از این کارها بردارید و همه با هم متحد شوید و همه با هم برادر شوید. همان طور که خدای تبارک و تعالی فرموده است که مومنین برادر هستند «2»، برادر با هم باشید و دست رد به سینه مخالفان اسلام بزنید و مطمئن باشید که اگر با هم متحد بشوید پیروز هستید و هیچ قوه شرقی و غربی نمی‌تواند به شما حکومت کند. من از خدای تبارک و تعالی وحدت کلمه مسلمین، آشنا شدن سران مسلمین به احکام اسلام، آشنا شدن به مصالح مسلمین را خواستارم و توفیق همه را از خدای تبارک و تعالی امیدوارم و توفیق شما برادران که در نهضت سوادآموزی هستید از خدای تبارک و تعالی خواستارم.
و السلام علیکم و رحمه الله‌

«۱»- سوره محمد( ص)، آیه ۷.«۲»- سوره حجرات، آیه ۱۰:« انَّمَا المُومِنُونَ اخْوَهٌ» جز این نیست که همه مومنین برادرند.


امام خمینی (ره)؛ 07 دی 1360

صوت مطلب

کیفیت متوسطحجم 11/68 مگابایتبیشتر

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: