حمایت ایران از سربازان اسلام

ما اعلام می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب‌ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا می‌سازد. ٢٩ تیر ١٣٦٧

إننا نعلن بان الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه تعتبر نفسها الحامی والملاذ للمسلمین الاحرار فی العالم. وباعتبارها حصناً منیعاً لا یقهر، تعمل إیران علی توفیر احتیاجات جند الإسلام وتوعیتهم بالمبانی العقائدیه والتربویه للإسلام، وباصول واسالیب النضال ضد انظمه الکفر والشرک. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

I declare that the Islamic Republic of Iran is always the patron and refuge of the free Muslims of the world, and the country of Iran, as a military and invulnerable stronghold, fulfills the needs of the soldiers of Islam and familiarizes them with the religious and training essentials of Islam as well as the principles and methods of resistance against the systems of kufr(disbelief) and shirk(polytheism). 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک حمایت ایران از سربازان اسلام
کلیدواژه:
انقلاب اسلامی و مستضعفاناسلام مکتب قیام و مبارزهبیداری مسلمینتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیمواجهه مستضعفان و مستکبرانپذیرش قطعنامه 598روحیه انقلابی