آغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد

امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بی‌درد شروع شده است. و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده‌اند می‌بوسم. 29 تیر 1367

لقد بدات الیوم حرب الحق والباطل، حرب الفقر والغنی، حرب الاستضعاف والاستکبار، حرب الحفاه والمرفهین الذین لا یعرفون معنیً للالم. وانی اقبل ایادی وسواعد جمیع الاعزه فی مختلف انحاء العالم الذین حملوا علی اکتافهم عب‏ء النضال وعقدوا العزم علی الجهاد فی طریق الله والارتقاء بعزه المسلمین. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

I kiss the hands and shoulders of all the dear people across the world shouldering the burden of resistance, struggling in the cause of God and enhancing the honor of Muslims. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک آغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد
کلیدواژه:
پذیرش قطعنامه 598استکبار جهانیتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیآثار استضعاف و استکبارجنگ حق و باطلروحیه انقلابی