امضای قانون "داماتو" توسط کلینتون جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی

این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه‌ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم. اکنون اگر دولت و ارتش کالاهای جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و سعی در راه ابتکار بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی از دشمن نجات یابد. 26 بهمن 1361

"قانون داماتو الذی وقعه کلینتون لتشدید العقوبات الاقتصادیه ضد ایران"
فان هذه الحرب وهذا الحصار الاقتصادی وطرد المستشارین الاجانب، امور تمثل مواهب الهیه کنا غافلین عنها. والآن ایضاً، فان الحکومه والجیش اذا قاموا بمقاطعه السلع المنتجه من قبیل الناهبین الدولیین وکثفوا جهودهم ومساعیهم فی مجال الابداع، فان من المومل للبلد ان یحقق الاکتفاء الذاتی ویتخلص من ظاهره استجداء الاعداء. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

"D'Amato law signed by Clinton to tighten economic sanctions against Iran"
This war, the economic blockade and the expulsion of foreign specialists were divine blessings in disguise of which we were negligent. Now, if the government and the army would boycott the products of the world-mongers and make more effort to encourage inventiveness, the country may become self-sufficient and does not have to beg anything from the enemy. 15 February 1983

دریافت طرح
اشتراک امضای قانون "داماتو" توسط کلینتون جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی
کلیدواژه:
خودکفاییخودباوریوابستگیاقتصاد و جنگ تحمیلیتحریم اقتصادیتحریم ظالمانهاقتصاد مقاومتیسیاست خارجی