مسئولیت خطیر روحانی در قبال جمهوری اسلامی

ائمه جمعه و جماعات و روحانیون دیگری که با مردم سرو کار دارند؛ آنها هم توجه بکنند به اینکه این جمهوری اسلامی ربطش به آنها بیشتر از دیگران است و این جمهوری اسلامی اگر از یک نفر روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد. باید آقایان توجه بکنند، در رفتارشان، در کردارشان، در گفتارشان؛ چیزهایی که مضر به حال جمهوری اسلامی [است‌]، نزنند. 17 مرداد 1361

ائمه الجمعه والجماعات ورجال الدین الآخرین الذین یتعاملون مع المواطنین؛ علیهم هم ایضاً ان یلتفتوا إلی ان علاقه الجمهوریه الإسلامیه بهم اکثر من الآخرین، وإذا ما تضررت هذه الجمهوریه الإسلامیه من عالم دین لا سمح الله-، فانه سیواخذ اکثر من الآخرین. علی الساده ان ینتبهوا فی سلوکهم، واقوالهم؛ إلی ان لا یتسببوا فی الامور المضره بالجمهوریه الإسلامیه. ۱۸ شوال ۱۴۰۲

The Friday prayers leaders and the other clergymen who are in contact with people. They also should note that their responsibility towards the Islamic Republic is greater than others. If the Islamic Republic suffers from the acts of a cleric, he is called to account more seriously than others. The gentlemen should watch their behavior and words and not express things that are detrimental to the Islamic Republic. 8, August  1982


دریافت طرح
اشتراک مسئولیت خطیر روحانی در قبال جمهوری اسلامی
کلیدواژه:
امام خمینیروحانیت و مسئولیت‌هاروحانیت و آفت‌هاروحانیت، هشدارها و توصیه‌هاروحانیتمنشور روحانیت