ما از محاصره اقتصادی باکی نداریم

ما دیگر اجازه نخواهیم داد که اجانب در مملکت ما بیایند و آقایی کنند به ما. هر چه هم می‌خواهند فشار بیاورند و نقشه بچینند برای اینکه محاصره اقتصادی بکنند. ما از #محاصره_اقتصادی باکی نداریم. ۱۹ آذر ۱۳۵۸

إننا لن نسمح ان یاتی الاجانب إلی بلادنا و یسودوا علینا، و مهما ارادوا ان یفعلوا و یضغطوا و یرسموا الخطط لحظر اقتصادی، فإننا لا نخاف الحظر الاقتصادی. ۲۰ محرّم ۱۴۰۰

We will never let the enemy come to this country to dominate us. Let them devise plans to use economic sanctions against us. We do not get frightened by such sanctions. 10 December 1979

دریافت طرح
اشتراک ما از محاصره اقتصادی باکی نداریم
کلیدواژه:
امام خمینیخودکفاییخودباوریمذاکره با آمریکاآمریکااقتصاد مقاومتیتحریم اقتصادیتحریم ظالمانه