اینجا صحبت عشق است و عشق...

شهدا در قهقهه مستانه‌شان و در شادی وصولشان عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون اند؛ و از «نفوس مطمئنه‌ای» هستند که مورد خطاب فَادخُلِی فِی عِبادِی و ادخُلی جَنَّتِی پروردگارند. اینجا صحبت عشق است و عشق؛ و قلم در ترسیمش بر خود می‌شکافد. ۱ مهر ۱۳۶۷

الشهداء فی قهقهه سکرتهم و فی بهجه وصولهم عند ربهم یرزقون. و هم من النفوس المطمئنه التی خاطبها خالقها: «فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی.» و هنا یکون الحدیث عن العشق و العشق فقط، و القلم یعجزعن تصویر ذلک. ۱۱ صفر ۱۴۰۹

The martyrs are in their drunken cachinnation and in the happiness of their union with" With their Lord they have provision." They are among the" souls at peace" who have been addressed by God, thus:" Enter thou among My bondmen! Enter thou My Garden!" Here is the talk about love and affection. In describing it, the pen will stop from inscribing by itself. 23 September 1988

دریافت طرح
اشتراک اینجا صحبت عشق است و عشق...
کلیدواژه:
شهادتجوانان و شهادتپاسدارانمدافعان حرمداعششجاعت