روز قدس، مبدا هوشیاری

روز قدس که همجوار شب قدر است لازم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبدا بیداری و هوشیاری آنان باشد، و از غفلتهایی که در طول تاریخ خصوصاً سده‌های اخیر شده است بیرون آیند و مقدرات خود را خود به دست قدرت خود پی‌ریزی و پایه گذاری کنند. ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

یوم القدس الذی یقع بجوار لیله القدر و ان یکون منطلقاً لصحوتهم حتی ینطلقوا من سباتهم الذی اکتنفهم عبر التاریخ و خاصه خلال القرون الاخیره. و ان یقرّر مسلموالعالم مصیرهم بایدیهم و بقدراتهم. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

Quds Day that coincides with the night of Gadr, must be revived among Muslims and must act to awaken and aware the people and help bring them out of their country-long slumber so that this day of awakening and awareness would be higher than the tens of years of the superpowers and hypocrites of the world, and the Muslims of the world would take their own destiny in their own hands. August 1, 1981

دریافت طرح
اشتراک روز قدس، مبدا هوشیاری
کلیدواژه:
استقلالبیداری مسلمینفلسطینروز جهانی قدسشب قدرقدس شریف