نتیجه استقامت دانشجویان

جوانان متعهد در طول تاریخ و خصوص دانشجویان مسلمان در نسل حاضر و در نسلهای آینده سرمایه‌های امیدبخش اسلام و کشورهای اسلامی هستند. اینانند که با تعهد و سلاح و استقامت و پایداری می‌توانند کشتی نجات امت اسلامی و کشورهای خود باشند. ۱۲ آبان ۱۳۶۰

یشکل الشباب الملتزمون عبرالتاریخ وخاصه الطلاب المسلمون فی الجیل الحاضر وفی الاجیال القادمه ثروه الإسلام الواعده وثروه البلاد الإسلامیه. إنهم یمکنهم ان یکونوا کسفینه نجاه للامه الإسلامیه ولبلادهم بالالتزام والصلاح والمقاومه والمثابره. ۶ محرم ۱۴۰۲

Committed youths throughout the history and particularly Muslim students of the present generation and future generations are the hope of Islam and Islamic countries. With their commitment, weapons, perseverance and resistance, they can serve as the rescue ship for Islamic nations and their own countries. November 3, 1981

دریافت طرح
اشتراک نتیجه استقامت دانشجویان
کلیدواژه:
جوانانجوانان و وظایفدانشجویانمقاومتاستقامت در نهضتتعهددانشگاه و دانشگاهیان