همه چیز در راه ایمان و عقیده

اینکه سیدالشهداء(ع) را کشاند به آنجا مکتب بود؛ اتحاد و عقیده بود. و همه چیزش را داد در مقابل عقیده، در مقابل ایمان؛ و کشته شد و طرف را شکست داد. ۲ مهر ۱۳۵۸

العقیده هی التی حملت سیدالشهداء(ع) علی التصدی للطاغیه المستبد وطلب الشهاده. الإیمان هو الذی دفع الإمام الحسین(ع) للتضحیه بالغالی والنفیس رغم هزیمته الظاهریه. ۲ ذی القعده ۱۳۹۹

It was faith that drove Imam Husayn('a) and his few followers against a wicked emperor who commanded enormous forces, but who lacked humanity and faith. Imam Husayn was killed but defeated Yazid. September 25, 1979

دریافت طرح
اشتراک همه چیز در راه ایمان و عقیده
کلیدواژه:
امام حسین (ع)قیام عاشوراقیام حسینیاسلام مکتب قیام و مبارزهماه محرممحرم و عاشوراعلل و عوامل قیام عاشورا