خدمت با محبت و اخلاص

همانطوریکه هر نفر نسبت به عائله خودش موظف می‌داند اخلاقاً خودش را به اینکه اداره کند آن زندگی داخلی خودش را، الآن مملکت به منزله عائله شما هست، باید با محبت و با اخلاص کار بکنید تا اینکه این آشفتگیها ان شاءاللَّه ترمیم بشود. ۱۰ تیر ۱۳۵۸

مثلما انّ کلّ احد یری انّه مکلّف خدمه اسرته اخلاقاً وشرعاً، وان یدیر حیاته الداخلیه بإخلاص، فإنّ البلاد الآن صارت لکم وسکّانها بمنزله اسَرِکم، فیجب ان تعملوا بمحبّه وإخلاص حتّی تسدَّ الحاجات إن شاء اللّه. ۶ شعبان ۱۳۹۹

Just as everybody considers himself to be morally and religiously responsible for his family and for managing his own affairs which he devotedly does, you should work sincerely and with all your heart now that the country is yours and its people are of the same standing as your own family, so that all the confusion is, God willing, taken care of. July 1, 1979

دریافت طرح
اشتراک خدمت با محبت و اخلاص
کلیدواژه:
مسئولیت ملتمسئولینخدمت به مردمخدمت به محرومینخدمت به اسلاممسئولیتخدمت به کشور