روسفیدی اسلام

این همت بزرگ شما جوانان و این اراده قاطع ملت ما بود که با توجه به خدای بزرگ، این نهضت را پیش بردید؛ و ما را در بین دنیا روسفید و اسلام را بلند کردید. لکن ما مراحلی داریم که‌ باید طی کنیم. و آن، با همت شما جوانان است. شما باید این نهضت را همراهی کنید، تا به آخر. ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸

إن همتکم الکبیره انتم الشباب، والإراده الحازمه لامتنا، بالتوجه إلی اللّه تبارک وتعالی، کل ذلک هو الذی دفع هذه الثوره إلی الامام، وحفظتم بذلک ماء وجهنا امام العالم ورفعتم رایه الإسلام. فما زالت هناک مراحل یجب علینا تجاوزها، وذلک بهمتکم انتم الشباب. فانتم الشباب الذین یجب ان تواصلوا هذه الثوره حتی تحقیق کامل اهدافها. ۱ جمادی الثانی ۱۳۹۹

It was this great courage of you the youth, and the steely determination of our nation, that with trust in God, took this movement forward, brought us honor in this world, and elevated Islam. However, we have stages that we must pass through. That is possible with the brave efforts of you, the youth. You the youth of different sections of the nation must carry this movement to its conclusion. April ۲۸, 1979

دریافت طرح
اشتراک روسفیدی اسلام
کلیدواژه:
نهضت اسلامیجوانانجوانان و وظایفجوانان و بصیرتامیداستقامت در نهضتتحول روحی جوانانپیشرفتجهاد سازندگی