اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد

اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، محرومان جهان، که به اسلام و حکومت اسلامی روی آورده و دل باخته‌اند، مایوس می‌شوند و اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد. و شماها روزی از کردار خود پشیمان می‌شوید که کار گذشته و دیگر پشیمانی سودی ندارد. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

واعلموا ان هذه الجمهوریه الاسلامیه إذا سقطت، ومما یعرّض المحرومین فی العالم الی الباس والاحباط بعدما اقبلوا علی الإسلام والحکومه الإسلامیه وسیتعرض الإسلام عندئذٍ الی الإزواء والی الابد. وحینها ستندمون. الوصیه السیاسیّه-الالهیّه

If the Islamic regime falls, it much to the disappointment of the world's deprived peoples who have turned to Islam and the Islamic government. Islam shall become isolated forever and you would regret your conduct some day when it is too late! Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد
کلیدواژه:
مستضعفینوصیت نامهجمهوری اسلامیسپاه و مسئولیت‌هاروحانیت و مسئولیت‌هاقوای مسلح و مسئولیت هامسئولینپاسخگویی مسئولانتضعیف جمهوری اسلامیمسئولیت