ظلم میانجیگری

میانجیگری بین ظالم و مظلوم خود ظلمی بزرگ است. ۹ آذر ۱۳۵۸

التوسط بین الظالم والمظلوم هو ظلم کبیر. ۱۰ محرم ۱۴۰۰

Arbitration between an aggressor and the oppressed one is a great injustice. November 29, 1979

دریافت طرح
اشتراک ظلم میانجیگری
کلیدواژه:
استکبار جهانیآمریکا و انقلاب اسلامیمذاکره با آمریکاآمریکاظلممبارزه با استکبارنفی استکبارمظلوم