جوانان حماسه‌آفرین

این جوان‌های ما که الآن در سرتاسر کشور به جنگ می‌روند و در جبهه‌ها آن طور حماسه‌ها می‌آفرینند، تا این جوان‌ها هستند و ان شاء اللّه هستند نمی‌تواند کسی به این مملکت صدمه وارد کند. ۲۵ مرداد ۱۳۶۲

فما دام شبابنا هولاء المتواجدون علی الجبهات والذین یصنعون هذه الملاحم والبطولات، إن شاء اللّه سیبقوا کذلک، لن تستطیع قوه فی العالم ان تمس هذه البلاد بضرر. ۷ ذی القعده ۱۴۰۳

Now our youths go to the war from al over the country and put up heroic resistance on the fronts. As long as these youth are there, no one can do any harm to this country. August 16, ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک جوانان حماسه‌آفرین
کلیدواژه:
دفاع مقدسجوانانجوانان پس از انقلابجوانان و شهادتدفاع مقدس و جوانانانقلاب اسلامی و تحول جوانانتحول روحی جوانان