مرکز توطئه و استعمار منطقه

معلوم شد که اینها اصلش یک افرادی نبودند که راجع به یک سفارتخانه متعارف باشند، مرکز توطئه‌ای بودند که در همه شئون کشور ما، بلکه منطقه دخالت می‌کردند و دولتهای سابق دانسته یا ندانسته از آنها باید تبعیت می‌کرد و هر کاری که می‌خواست انجام بدهد باید با مشورت اینها می‌بود. 12 آبان 1359

وإنکشاف الامور فیما بعد، بان هذا المکان وهولاء الافراد، لم یکن مجرد سفاره، بل کان مرکزاً للتآمر والتجسس، بحیث انهم لم یکونوا یتدخلون فی جمیع شوون بلادنا فحسب، بل کانوا یتدخلون فی شوون المنطقه باسرها وان روساء الدول السابقین، کان علیهم ان یتبعوهم سواء بعلم ام بدون علم، وان یستشیروهم فی کل عمل یُراد إنجازه. ۲۴ ذی الحجه ۱۴۰۰

It, later became known to all that the persons you took into captivity there, were not ordinary ones that work in an embassy. They constituted a center of intrigues that was interfering not only in all the affairs of our country, but rather, in the region itself. The previous governments, knowingly or unknowingly, had to obey them and consult them in whatever they wanted to do. November 3, 1980

دریافت طرح
اشتراک مرکز توطئه و استعمار منطقه
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیدانشجویانمذاکره با آمریکاآمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسخیر سفارت آمریکارابطه با آمریکا