همه بنایشان بر خدمت باشد

مردمی که این قدر برای این جمهوری زحمت کشیدند و اشخاصی فاسد را بیرون راندند و به جایش اشخاص صالح را گذاشتند، به اینها به شکر این نعمت خدمت کنید. همه بنایشان بر خدمت باشد. ۱ دی ۱۳۶۱

و لابد من خدمه هذا الشعب الذی بذل کل هذه الجهود لهذه الجمهوریه و طرد الاشخاص الفاسدین واحل محلهم الاشخاص الصالحین، شکراً لهذه النعمه. فلتکن خدمه الشعب هدف الجمیع. ۶ ربیع الاول ۱۴۰۳

This people, who have toiled so much for this republic, have thrown out the corrupt individuals and replaced them with upright individuals, they should serve them in thanksgiving and gratitude for this blessing. all must have the objective of service. 22 December 1982

دریافت طرح
اشتراک همه بنایشان بر خدمت باشد
کلیدواژه:
مدیریتجمهوری اسلامینقش مردمنسل انقلاب اسلامیمسئولینخدمت به مردمخدمت به محرومینخدمت به کشورتوصیه به مسئولین