اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...

اگر مسلمانهای جهان با هم مجتمع بشوند و اختلاف نداشته باشند، هیچ یک از این گرفتاریها برای آنها پیش نمی‌آید. 14 دی 1360

لو ان مسیلمی العالم اجتمعوا ولم یختلفوا فإن ایه مشکله من هذه المشاکل لن تحدث لهم. ۸ ربیع الاول ۱۴۰۲

If Muslims of the world come together and do not have any dispute, none of these problems will occur to them.  ۴ January ۱۹۸۲

دریافت طرح
اشتراک اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...
کلیدواژه:
امام خمینیجهان اسلامبیداری مسلمینوحدت جهان اسلاممعضلات جهان اسلامامت اسلامی