به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

ما کشته دادیم و رنج بردیم لکن هر قطره خون آنها خونهایی را در رگ جوانان غیرتمند ما به جوش آورد و آتشی در دل آنها روشن کرد که به خواست خداوند تعالی خاموش نشود مگر پس از سوزاندن درخت جهنمی استعمار و به آتش کشیدن عمال روسیاه آن. 4 فروردین 1357

إننا قدّمنا القتلی وعانینا الکثیر، ولکنّ کل قطره من دمائهم قد حرّکت دماء شبابنا الغیاری، واشعلت فی دواخلهم نیراناً لن تخمد بإذن الله- تعالی- إلا إذا احرقت شجره الاستعمار وعملائه المفضوحین. ۱۴ ربیع الثانی ۱۳۹۸

We gave sacrifices and underwent suffering, but every drop of the victims' blood has caused the blood in the veins of our zealous youths to boil and has so inflamed them that, by the grace of the Almighty, this fire will never die out until it has burnt the hellish tree of hegemony and its ignoble agents. 24 March 1978

دریافت طرح
اشتراک به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
کلیدواژه:
شهادتدفاع مقدسجوانان پس از انقلابجوانان و شهادتروحیه انقلابیاستعمار