با قدرتمندی پیش بروید

با قدرتمندی پیش بروید و از هیچ کس از این قدرتها نترسید. اینها هیاهویشان بیشتر از خودشان است. من امیدوارم موفق و موید باشید. 09 بهمن 1364

فتقدموا باقتدار ولا تخشوا ایه قدره، وآمل ان تکونوا موفقین ومویدین. ۱۸ من جمادی الاولی ۱۴۰۶

Do not fear any of these powers. Their words are louder than their action. I wish you success and prosperity. May God's peace and mercy be upon you! January ۲۹, ۱۹۸۶

دریافت طرح
اشتراک با قدرتمندی پیش بروید
کلیدواژه:
قوای مسلحآمریکاامیدقدرت دفاعیقدرت موشکیقدرت جمهوری اسلامیجنگابرقدرتهاقدرت