ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم

اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم، این باور اسباب این می‌شود که توانایی پیدا می‌کنند و در مقابل قدرتهای بزرگ ایستادگی می‌کنند. این پیروزی که شما به دست آوردید، برای اینکه باورتان آمده بود که می‌توانید؛ باورتان آمده بود که امریکا نمی‌تواند به شما تحمیل بکند. ۳۱ فروردین ۱۳۶۰

فإذا امتلک الشعب هذا الإیمان باننا نستطیع الوقوف فی وجه القوی العظمی، فسوف یکون هذا الإیمان سبباً لنشوء القدره والوقوف مقابل القوی العظمی. إن هذا الاستقلال الذی حصلتم علیه، إنما هو لإیمانکم وتصدیقکم بانکم قادرون، آمنتم بان امریکا لا تستطیع ان تفرض علیکم. ۱۵ جمادی الثانیه ۱۴۰۱

If a nation believes that it can stand up against the big powers, this belief of theirs will lead them to develop the competence to be able to stand against the big powers. You gained this victory mainly because you began to believe in yourselves and you believed that America cannot impose anything upon you.  April ۲۰, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم
کلیدواژه:
خودباوریآمریکاما میتوانیمتوان داخلیملت ایرانابرقدرتهاقدرتملتهاپیروزی