به دست مردم

مهم این است که انقلاب اسلامی ما انقلابی است که به دست مردم صورت گرفته، مردم انقلاب کرده‌اند و مردم باید آن را به آخر برسانند. مردم قیام کرده‌اند، شاه را بیرون کرده و رژیم او را سرنگون نموده و نظام اسلامی را که به نفع مستضعفین است جایگزین آن کرده‌اند. 18 شهریور 1363

إن اهمّ ما فی ثورتنا الإسلامیه هو انها قامت بایدی ابناء الشعب، فالناس هم الذین ثاروا وهم الذین اوصلوا الثوره إلی الانتصار. ثار الناس وطردوا الشاه واسقطوا النظام البائد، واستبدلوه بنظام إسلامی یعمل من اجل المستضعفین. ۱۳ ذی الحجه ۱۴۰۴

What is important is that our Islamic Revolution is a revolution accomplished by people. People have accomplished the revolution and people should consummate it. People have risen up, expelled the Shah, overthrown the regime and superseded it by the Islamic establishment in favor of the oppressed. September ۹, ۱۹۸۴

دریافت طرح
اشتراک به دست مردم
کلیدواژه:
امام خمینیمستضعفینپیروزی انقلابانقلاب اسلامی ایرانمحمدرضا شاه پهلویرژیم پهلویبیست و دوم بهمن 1357مردمامید مستضعفیناعتراضات مردمیسرو انقلاب