عاشق دوست ز رنگش پیداست

عاشق دوست ز رنگش پیداست
بی‌دلی از دل تنگش پیداست

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک عاشق دوست ز رنگش پیداست
کلیدواژه:
امام خمینیشعرامام حسین (ع)عشقدیوان اماماربعین حسینیزیارت اربعینکربلااشعار امامدیوان اشعارحرم امام حسین (ع)