فیلم
 
کلیدواژه:

و ما؛ یعنی، ملت، همان طوری که از اول راه خودش را پیدا کرده است و با مشت خالی، بدون سلاح- لکن با سلاح ایمان و صلاح- در مقابل قلدرها ایستاد و ابتداءً آن رژیم منحوسی که اگر- خدای نخواسته- چند سال دیگر باقی می‌ماند، اسلام را بکلی محو می‌کرد، آن را بیرون کردند و دست همه ابرقدرتها را از مخازن خودشان قطع کردند. و مع الاسف، در حالی که باید همه دولتهای اسلامی دور این مرکز جمع شوند و به اسلام گرایش پیدا کنند و اسلامی که استقلال را برای آنها به هدیه آورده است و آزادی را، مع کمال الاسف توجه به مسائل ندارند و یا دارند و هواهای نفسانیه نمی‌گذارد که آن طوری که باید، عمل کنند. امروز تقریباً تمام تبلیغاتی که در رسانه‌های گروهی و در مطبوعات شرق و غرب هست، تمام آنها بر ضد جمهوری اسلامی یا می‌نویسند و یا می‌گویند. و نکته هم معلوم است که جمهوری اسلامی بنا دارد بر اینکه استقلال خودش را حفظ کند و دست دیگران را و دست جهانخواران را و آنهایی [را] که وابسته به آنهاست، از کشور خودش قطع کند و آرزو دارد که تمام کشورهای اسلامی، تمام حکومتهایی که بر کشورهای اسلامی سلطه دارند و- به اصطلاح- حاکم هستند، آرزو دارد جمهوری اسلامی که آنها هم از این خواب گران برخیزند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: