فیلم

اینها به اسلام کار دارند

ملتی که انگیزه قیامش اسلام و ایمان است، به این طور امور سرد و سست نمی‌شود. همه قدرتهای عالم هم که بر ضدش قیام بکنند و قیام کرده‌اند، اینها را از مقصد خودشان و انگیزه خودشان بر نخواهد گرداند. و ما می‌دانیم که این سازمان عفو بین المللی که تقاضا کرده است بیاید در ایران و ببیند در اینجا چه می‌گذرد، این مامور است که بیاید در ایران و ایران را محکوم کند. اینها مامورند که همه‌شان دست به هم بدهند و این نهضت اسلامی را سرکوب کنند؛ یعنی، اسلام را سرکوب کنند. اینها از اسلام ترسیده‌اند و از اول هم از اسلام می‌ترسیدند، لکن اکنون که سیلی خورده‌اند از اسلام، خوف آنها بیشتر است. اینها می‌بینند که در تمام دنیا، در حتی سیاههای خود امریکا، زمزمه‌های فنای آنها دارد بلند می‌شود. اینها دیدند که اسلام قدرتی دارد که خودش به پیش می‌رود و خودش مردم را و جناحهای متدین را و جناحهای مظلومین را بسیج می‌کند- و ان شاء الله، با این قیامِ همگانی مستضعفین جهان فاتحه ابرقدرتها خوانده خواهد شد. اینها از این می‌ترسند. اینها به ایران کار ندارند، به ملت ایران کار ندارند؛ اینها به اسلام کار دارند.

" /> 1360072601 - 04.jpg
 
کلیدواژه:

ملتی که انگیزه قیامش اسلام و ایمان است، به این طور امور سرد و سست نمی‌شود. همه قدرتهای عالم هم که بر ضدش قیام بکنند و قیام کرده‌اند، اینها را از مقصد خودشان و انگیزه خودشان بر نخواهد گرداند. و ما می‌دانیم که این سازمان عفو بین المللی که تقاضا کرده است بیاید در ایران و ببیند در اینجا چه می‌گذرد، این مامور است که بیاید در ایران و ایران را محکوم کند. اینها مامورند که همه‌شان دست به هم بدهند و این نهضت اسلامی را سرکوب کنند؛ یعنی، اسلام را سرکوب کنند. اینها از اسلام ترسیده‌اند و از اول هم از اسلام می‌ترسیدند، لکن اکنون که سیلی خورده‌اند از اسلام، خوف آنها بیشتر است. اینها می‌بینند که در تمام دنیا، در حتی سیاههای خود امریکا، زمزمه‌های فنای آنها دارد بلند می‌شود. اینها دیدند که اسلام قدرتی دارد که خودش به پیش می‌رود و خودش مردم را و جناحهای متدین را و جناحهای مظلومین را بسیج می‌کند- و ان شاء الله، با این قیامِ همگانی مستضعفین جهان فاتحه ابرقدرتها خوانده خواهد شد. اینها از این می‌ترسند. اینها به ایران کار ندارند، به ملت ایران کار ندارند؛ اینها به اسلام کار دارند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: