فیلم
 
کلیدواژه:

آنها هم حساب همه چیز را می‌کردند الّا یک حساب و آن حساب معنویت. آنها از چشمهای چپ نگاه می‌کردند به دنیا که چشم عَمْیاست. از چشم نابینا نسبت به معنویات که چشم راست انسان است نظر می‌کردند، هم چپیها و هم راستیها. آنها با آن چشم کج بین خودشان حساب عشایر را کرده بودند، حساب روحانیون را هم کرده بودند، حساب ارتش را هم بعد کرده بودند، حساب قوای نظامی و انتظامی را هم کرده بودند، حساب پاسدارها را هم کرده بودند. لکن یک حساب را نکرده بودند و آن حساب معنویّت بود. آنها توجه به این نداشتند که ملت، همه با هم علاقه به خدا دارند و علاقه به اسلام؛ آن علاقه‌ای که پیشقدم می‌شوند به واسطه آن علاقه برای فداکاری و برای شهادت.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: