فیلم
 
کلیدواژه:

جنگهایی که الآن هم در دنیا ممالک زیادی پشت سر هم به جنگند و امریکا از آن طرف، شوروی از این طرف و آن طرف و از آن ور کمک می‌کنند به اینها، اینها همه جنگهای انحرافی است؛ بر خلاف انسانیت است. اینجاهایی که این جنگها می‌شود و این همه کشتار، این همه کشتار، در این ممالک می‌شود، این طرفدارهای حقوق بشر نشسته‌اند و سیگار می‌کشند و پاهایشان را روی هم می‌اندازند و یک کلمه صحبت نمی‌کنند. اما آن روز که یک عده اشخاصی که غده‌اند برای این جامعه، غده سرطانیند برای این جامعه، اگر بمانند یک جامعه را به باد می‌دهند، حکم اسلام را بر اینها جاری می‌کنند، همینهایی که آن روز فوجها از مردم، هزارها از انسانها را، اربابانشان می‌کشند و [آنها] پاهایشان را روی هم می‌اندازند و تکیه می‌دهند و یک کلمه حرف نمی‌زنند، واویلا بلند می‌کنند! خوب، چرا هویدا را کشتند، یا چرا نصیری را کشتند! یا چرا کسانی که فوج فوج جوانهای ما را از بین برده‌اند اینها [را] می‌کشند! کشتن اینها رحمت است بر امت. حدود الهی رحمت است بر امت. البته آن دستی که بریده می‌شود اگر زبان داشت گله می‌کرد. اما برای انسان، برای یک انسان، یک عضو فدا می‌شود. برای یک جامعه یک اشخاص باید از بین بروند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: