مبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمر

ما تا آخر عمر، علیه دولت آمریکا مبارزه می‌کنیم، و تا آن را به جایش ننشانیم و دستش را از منطقه کوتاه نکنیم، و به تمام مبارزان راه آزادی کمک نکنیم تا آنها را شکست دهند از پای نمی‌نشینیم. ۲۰ اسفند ۱۳۵۸

سنبقی نکافح ضد الحکومه الامیرکیه الی آخر عمرنا، ولن یقر لنا قرار الی ان نوقفها عند حدّها و نقطع یدها عن المنطقه، و نساعد جمیع مناضلی طریق الحریه کی یهزموها. ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۰۰

We campaign against the government of America and shall keep it on till the end of my life. We shall not give up till we push it back to its own core and in absorption from the region. We shall give aides to all those who seek liberty from its yoke. 10 March 1980

دریافت طرح
اشتراک مبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمر
کلیدواژه:
جهان اسلامآمریکا، سردمدار استکبار جهانیآمریکا و انقلاب اسلامیعراقجهادآمریکاغرب آسیاداعشمدافعان حرمقاسم سلیمانی