در میان شما باشم یا نباشم ...

من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می‌کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

سواء کنت بینکم ام لم اکن، فانی اوصیکم جمیعاً بان لا تدعوا الثوره تقع فی ایدی هولاء غیر الموهلین و الغرباء. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Whether I am in your midst or not, I advise and admonish you not to allow the revolution to fall in undeserving and alien hands. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک در میان شما باشم یا نباشم ...
کلیدواژه:
امام خمینیوصیت نامهانقلاب اسلامی ایرانانقلاب و آفت‌های آننفوذروحیه انقلابیپذیرش قطعنامه 598