جهان ایمن از صیّاد نیست

وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صلا زنیم که ای خواب رفتگان! ای غفلت‌زدگان! بیدار شوید و برخیزید! و نیز فریاد کشیم سریعاً قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست! آمریکا در کمین نشسته‌است و تا نابودی کاملتان از شما دست بر نخواهد داشت. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

من اولی واجباتنا و مهام ثورتنا الإسلامیه ان نصرخ فی انحاء العالم: یا ایها النائمون! یا ایها الغافلون افیقوا و انهضوا فهذا المکان لیس مکاناً للنوم. کذلک نطالبهم بالنهوض علی وجه السرعه لان العالم لیس بمامن من کمین الصیاد. ان امیرکا یتربص فی کمائنه بکم و لن یکف ایدیه عنکم ما لم تقضوا علیه بالکامل. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

our primary duty and that of our Islamic Revolution is to voice out in the entire world," O those who are in slumber! O those who are in laxity! Wake up and Rise up as here is not the place for sleeping! America has been lying in ambush; that will not relent unless you are totally destroyed." 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک جهان ایمن از صیّاد نیست
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیمذاکره با آمریکاغربزدگیپذیرش قطعنامه 598تحریم اقتصادیقیام برای خداغفلت