قدردان ملّت

همین ملت، شما را نجات داده است. بنابراین، هم سیاست اقتضا می‌کند، هم دیانت، هم انصاف و وجدان اقتضا می‌کند؛ که این خدمتگزارهایی که مجانی برای شما دارند خدمت می‌کنند، و برای حکومت دارند خدمت می‌کنند، اینها را ارجشان را بدانید. ۱۵ آذر ۱۳۵۹

إنّ جمیع الساده مدینون لهذا الشعب بنجاتهم وتحررهم. وعلی هذا، فإن الشی‏ء الاساسی الذی تقتضیه السیاسه ویملیه علیکم الإنصاف والوجدان والدّین ان تقدّروا وتکرموا هولاء الذین خدموکم وخدموا الحکومه بلا مقابل ولا زالوا یخدمون. ۲۷ محرّم ۱۴۰۱

It was this nation that rescued you. Therefore the thing that is fundamental in this country, and which politics, religion, justice, and conscience demand, is that you acknowledge the worth of these people that are serving you and the government voluntarily. December 6, 1980

دریافت طرح
اشتراک قدردان ملّت
کلیدواژه:
حاکمیت مردم در نظام اسلامینقش مردممسئولینخدمت به مردممردم سالاریمردم سالاری دینیمشارکت مردم