با مردم بمانید

این استحکام دولت-ملت را هر کدام شما در محلتان عهده‌دارش هستید، یعنی یک تکلیف شرعی-وجدانی است که شما نگذارید در هر جایی که هستید آن کسانی که در زیر نظر شما هست به مردم بدسلوکی کنند، بروید تو مردم، جدا نشوید از مردم. ۱۵ آذر ۱۳۵۹

فعلینا ان نقوی هذا البنیان، وان نسعی دائماً للحفاظ علی استحکامه، فإن هذا واجبٌ شرعی وجدانی، علینا العمل بموجبه، کلٌّ حسب موقعه والمنصب الذی یشغله، وذلک بان لا نسمح لمن هم تحت ایدینا بإساءه معامله الناس او اذیتهم، وان نسعی لکسب ودهم ومحبتهم، وان نشعرهم باننا منهم ولهم وفی خدمتهم، لئلا یبتعدوا عنا. ۲۷ محرّم ۱۴۰۱

This edifice should be kept firm. Each one of you is responsible for maintaining it in your own place. It is your religious and moral duty not to allow those who are working under your or your ministry's supervision to mistreat the people. You must Mingle with them. Do not keep away from them. December 6, 1980

دریافت طرح
اشتراک با مردم بمانید
کلیدواژه:
حاکمیت مردم در نظام اسلامینقش مردمدولتمسئولینخدمت به مردمدولت انقلابیمردم سالاریمردم سالاری دینی