مجاهدینِ بی‌نظیر

نظیر مجاهدین این زمان، نظیر این جوانهای این زمان، از اول تاریخ تا حالا نبوده است. ۲۸ آذر ۱۳۶۱

فلا یوجد امثال هولاء المجاهدین، امثال هولاء الشباب منذ بدایه التاریخ وحتی الآن. ۳ ربیع الاول ۱۴۰۳

The likes of these holy warriors "mujahidin"; the likes of these youth of this era has not existed since the beginning of history until now. December 19, 1982

دریافت طرح
اشتراک مجاهدینِ بی‌نظیر
کلیدواژه:
دفاع مقدسجوانانجوانان و وظایفجهاددفاع مقدس و جوانانتحول روحی جوانانجنگ تحمیلی