نمونه ای در همه ابعاد

در هر بُعدی اگر کسی بخواهد مَثَل بزند، به ایشان مَثَل می‌زند. در بُعد زهد و علم، و در بُعد رحمت به مستضعفین و مستمندان، در بُعد جنگ و شجاعت، و خلاصه در همه ابعاد. و در حقیقت یک موجود هزار بُعدی است و ما باید تابع یک همچو فردی باشیم. هر چند که کسی نمی‌تواند حتی یک هزارم هم شبیه ایشان باشد لکن به آن اندازه‌ای که می‌توانیم باید از ایشان تبعیت کنیم. 06 اردیبهشت 1362

فإذا اراد احد ان یضرب مثلًا فی حقل من حقول المعرفه، فانه یذکر الإمام علی بن ابی طالب. فهو نموذج فی العلم وفی الزهد. وفی الرافه بالمستضعفین والفقراء والمحرومین. ومثال فی الحرب والشجاعه. وباختصار فإنه مثال فی کافه الإبعاد. وفی الحقیقه فإنه موجود بالف بعد. لذا ینبغی لنا اتباع مثل هذا الإنسان. ورغم ان المرء لا یسعه التشبه به حتی بنسبه الواحد بالالف، ولکن لا بد من اتباعه قدر المستطاع. ۱۲ رجب ۱۴۰۳ ه- ق‏

In every field that a person wants to give an example, he is exemplary. From the aspect of piety and knowledge and from the aspect of charity to the poor and the weak, from the aspect of courage and battle and finally from all aspects he is made a role model. In fact, he is a creature with a thousand dimensions and we must follow such an individual. Although one cannot be even one-thousandth like him but to the extent that we can, we must follow in his footsteps. April ۲۶, ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک نمونه ای در همه ابعاد
کلیدواژه:
مستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبرانعلماسلام مستضعفان و محرومانامام علی (ع)شجاعتجنگ13 رجب