سرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیها

اولاد فاطمه- سلام الله علیها- در طول تاریخ اسلام همیشه در برابر دستگاههای ظالم و جائر ایستادند و از اسلام دفاع کردند؛ زجرها کشیدند؛ ناسزاها شنیدند؛ لای جرز قرار گرفتند؛ دسته جمعی سر بریده شدند، قتل عام شدند، به شهادت رسیدند، مع الوصف مقاومت کردند و نگذاشتند که بدخواهانْ اسلام را از بین ببرند و احکام خدا را محو و نابود کنند. ۲۹ اسفند ۱۳۴۱

لقد انتفض ابناء فاطمه-سلام الله علیها-علی مرّ تاریخ الاسلام علی السلطات الجائره والظالمه، ودافعوا عن الاسلام، تجرعوا الآلام، وتحمّلوا الکلام النابی والسب والشتم، وقُطعت رووسهم، وقتّلوا قتلًا عاماً، واستُشهدوا، ومع کل ذلک قاموا، وثبتوا، ولم یسمحوا للخبثاء بالقضاء علی الاسلام ومحواحکام الله. ۲۳ شوال ۱۳۸۲

The children of Hadrat Fatimah (`a) have always stood up against the tyrannical and oppressive regimes and defended Islam, all along the history of Islam. They were much tortured, insulted, were killed by being put among building stones of a wall; they were decapitated in vast numbers, massacred and martyred, but they resisted and did not let Islam and God's laws be ruined and demolished.  March ۲۰, ۱۹۶۳

دریافت طرح
اشتراک سرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیها
کلیدواژه:
امام خمینیاسلام و ظلم ستیزیحضرت زهرا (س)مقاومتقاسم سلیمانیمبارزهظلممبارزه با استکبارابومهدی المهندس