‏‏این عبادت‌ها بود سَرمایۀ شرمندگی‏

عیب خود گویم؛ به عُمرم من نکردم بندگی
‏‏این عبادتهٰا بود سَرمایۀ شرمندگی‏

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک ‏‏این عبادت‌ها بود سَرمایۀ شرمندگی‏
کلیدواژه:
امام خمینیشعرعبادترمضاندیوان امامماه رمضاناشعار امامدیوان اشعار