سنت‌های تاریخی

مسلمین، حافظ دین مبین اسلام
فداکاری بزرگان در راه حفظ اسلام
وعده الهی در آزادی مستضعفین از قید حکومت طاغوتی
مقاومت یک ملت با استفاده از تاریخ اسلام
لزوم خودسازی در مسیر بزرگان
لزوم قیام مردم برای برقراری عدالت
محرم و اثبات پیروزی حق بر باطل
وعده خداوند در پیشوا قرار دادن مستضعفین
لزوم عبرت گیری از تاریخ و رفع اختلافات
اتفاقات تاریخی سرمشقی برای همه
شهادت اولیا برای حفظ دین حق
از جان گذشتگی اولیا در راه حفظ مکتب
عده کم اصحاب صفه و پیروزی بر روم و ایران
حفظ اسلام در صدر اسلام
توصیه به مطالعه تاریخ اسلام
اجرای مقاصد انبیاء در آخر زمان
لزوم فداکاری برای اسلام
مقابله با ظلم، برنامه انبیا
تعهد به اسلام و مقابله با ظلم و ستم، سیره اولیا
راحت طلبی عده ای در طول نهضت
شهدای صدر اسلام، عالیترین افراد قرن
دخالت در سیاست، سیره اولیا
پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی
ایستادگی تمام بزرگان دین در مقابل ظلم
عبرت گیری از پیروزی خون بر شمشیر
صدمه خوردن اسلام از افراد غیر مهذب
تمام خوبیهای دنیا، اثر دعوت انبیا
حفظ اسلام، در راس تمام واجبات
برتری شهادت به زندگی مرفه تحت سلطه
ارزش بالای شهادت جوانان در انقلاب