خودبیگانگی

خودبیگانگی فرهنگی، زمینه‌ساز وابستگی سیاسی
عامل بیگانه شدن با خودبیگانگی
در برابر فرم غربی، ضعف نفس به خرج ندهید
قلوبمان غربی است
مفاخر خودمان را از یاد نبریم
زدودن غرب‌زدگی، شرط استقلال
استقلال و آزادی در گرو بازگشت به خود
تمام همت در زدودن وابستگی
خودبیگانگی فرهنگی دلیل وابستگی مغزها
روشنفکرانی که آدمیت خودمان را منکرند!
شخصیت اسلامی خود را بیابید
وابستگی در همه زمینه‌ها
مسلمانان باید اسلام را پیدا کنند
تا خودمان را پیدا نکنیم نمی‌توانیم مستقل شویم!
بازگشت به فرهنگ استقلال
خودبیگانگی منشا بدبختی‌ها
مسلمانان باید خودشان را بیابند
باید خودمان را پیدا کنیم
تلاش تاریخی جهت زدودن شخصیت
تخصصی ما را به دامن بیگانه بکشد، مهلک است
دانشگاه زمینه‌ساز خودبیگانگی
باید سال‌ها زحمت بکشیم تا خود را بیابیم
از هیچ‌کس کم نداریم
باید به فرهنگ غنی ایران اسلامی تکیه کنید
تلاش شبانه‌روزی برای زدودن بیگانگی از فرهنگ خودی
وابستگی کشنده است
رسانه عامل ترویج خودبیگانگی
اسامی خارجی به این دلیل بود که فرهنگمان را فراموش کنیم
می‌خواهند هویت دینی ما را لکه‌دار کنند
از بین بردن هویت اسلامی، خواست اجانب